Služby

Audit zabezpečení

Vyhodnocení stávající úrovně zabezpečení. Návrhy opatření k jejímu zvýšení a maximální efektivitě.

Bezpečnostní posouzení

Posouzení bezpečnostních rizik. Návrh systému zabezpečení k jejich minimalizaci.

Bezpečnostní poradenství

Nastavování systému zabezpečení a procesů souvisejících s ostrahou a bezpečností, včetně personálního zabezpečení.

Edukace

Vzdělávání (nejen bezpečnostního) personálu v oblasti ochrany aktiv.

Systém kvality

Nastavení systému hodnocení a reportingu kvality poskytované / odebírané bezpečnostní služby.

Interim management

Sales and security management.