Ing. Jiří Giptner

Bezpečnostní a detektivní služby. Poradenství. Vzdělávání a trénink.

Bezpečnost, její nastavení a zajištění efektivního chodu. Řízení bezpečnostních rizik, řešení mimořádných událostí.

Profesní historie

OSVČ (2020- současnost)

     Bezpečnostní poradenství. Vzdělávání a trénink. Nastavení a zajištění bezpečnosti. Řízení                    bezpečnostních rizik, opatření k jejich minimalizaci, řešení mimořádných situací. Interim                    management.


SECURITAS ČR s.r.o. (2010-2020) – Chief Risk Management Officer ČR, SK 

Sestavení a vedení pracovního týmu zabývajícího se řízením rizik. Nastavení pravidel, procesů a modulu pro evidenci, vyhodnocování a reporting interního auditu. Garant a osobou zodpovědná za průběh např. projektu Digitalizace, projektu GDPR, projektu Intranet, takřka každoroční Revize interních standardů. Cca dva roky prokurista společnosti.


DORA Security a.s. (2002-2010) – Bezpečnostní ředitel, člen a předseda dozorčí rady

Vedení týmu zaměřeného zejména na supervizi, speciální služby a vnitřní bezpečnost. Podíl na např. vzniku Systému hodnocení kvality poskytovaných služeb, vedení projektu Ochrana informací a na základě jeho výsledků přenastavení souvisejících procesů ve společnosti. Vytvoření interní metodiky pro poskytování služby Inventura a služby Kontrola práce neschopných a jejich následné komerční poskytování.


BIS, PČR (1991-2002)

Práce v bezpečnostních složkách státu. Tři roky manažerská pozice v rámci krajské struktury.


Služby

Audit zabezpečení

Vyhodnocení stávající úrovně zabezpečení. Návrhy opatření k jejímu zvýšení a maximální efektivitě.

Bezpečnostní posouzení

Posouzení bezpečnostních rizik. Návrh systému zabezpečení k jejich minimalizaci.

Bezpečnostní poradenství

Konzultace při nastavování systému zabezpečení a procesů souvisejících s ostrahou a bezpečností, včetně personálního zabezpečení.

Edukace

Vzdělávání (nejen bezpečnostního) personálu v oblasti ochrany aktiv.

Systém kvality

Nastavení systému hodnocení a reportingu kvality poskytované / odebírané bezpečnostní služby.

Interim management

Sales and security management.


Kontaktujte mě

CertifikaceKontakt

Jméno:

Ing. Jiří Giptner

Telefonní číslo:

+420 724 006 616

E-mail:

info@giptner.cz

LinkedIn: