Ing. Jiří Giptner

Bezpečnostní a detektivní služby. Poradenství. Vzdělávání a trénink.

Vážení návštěvníci,

zajímáte-li se bezpečnost, její nastavení a zajištění efektivního chodu, řízení bezpečnostních rizik, řešení mimořádných událostí či potřebujete-li aplikovat nápravná opatření, nezdráhejte se mě kontaktovat. 

Budu rád, pokud se ozvete telefonicky, e-mailem či prostřednictvím profesní sociální sítě LinkedIn, kde naleznete rovněž aktuality či další  příspěvky. Všechny druhy spojení najdete v sekci Kontakt ve spodní části této stránky.  

Pár slov o mně

aneb Něco z profesní historie


Živnost jsem začal provozovat v srpnu 2020 po 29-ti letech působení ve státních i privátních českých bezpečnostních strukturách.

V období let 2010 až 2020 jsem vedl pracovní tým v nejvýznamnější české bezpečnostní agentuře SECURITAS ČR s.r.o. Ta měla ve své době přes 4 tis zaměstnanců, obrat cca 1,5 mld Kč. Sestavil jsem tým zabývající se řízením rizik, nastavil pravidla, procesy a modul pro evidenci, vyhodnocování a reporting interního auditu, byl jsem garantem a osobou zodpovědnou za průběh např. projektu Digitalizace, projektu GDPR, projektu Intranet, takřka každoroční Revize interních standardů. Reportoval jsem generálnímu řediteli. Cca dva roky jsem zastával pozici prokuristy společnosti.

Osm let (2002-2010) jsem vedl tým zaměřený zejména na supervizi, speciální služby a vnitřní bezpečnost v DORA a.s., společnosti s cca 1,5 tis zaměstnanců a obratem cca 0,5 mld Kč. Podílel jsem se např. na vzniku Systému hodnocení kvality poskytovaných služeb, vedl jsem projekt Ochrana informací a na základě jeho výsledků přenastavoval související procesy ve společnosti, vytvořil jsem interní metodiku pro komerční poskytování služby Inventura a služby Kontrola práce neschopných. Reportoval jsem řediteli společnosti. Takřka osm let jsem byl členem a později i předsedou dozorčí rady společnosti.

Jedenáct let (1991-2002) jsem pracoval v bezpečnostních složkách státu (BIS, PČR), z toho tři roky jsem zastával manažerskou pozici v rámci krajské struktury.

Kontakt

Ing. Jiří Giptner

+420 724 006 616

jiri.giptner@giptner.cz

info@giptner.cz